Text

Projektlista - medfinansiär: Kempe Carlgrenska stiftelsen

Varje år drabbas många barn och unga av att någon person i deras närhet får en allvarlig sjukdom och avlider. Dessa barn har rätt till att få information, råd och stöd i enlighet med deras behov och mognadsnivå. Dock visar forskning att barn som närstående ofta förbises inom vårdverksamheter där vuxenvård bedrivs.


Projektansvarig vid MDH: Margareta Asp

Huvudfinansiering: MDH

Medfinansiering: Kempe Carlgrenska stiftelsen

Samarbetspartners: FOU-Sörmland, Region Sörmland