Text

Projektlista - medfinansiär: Grillska gymnasiet

Projektet syftar på att utveckla nya tanke- och arbetssätt kring meningsfullhet i lärande.


Projektansvarig vid MDH: Kamran Namdar

Huvudfinansiering: MDH

Medfinansiering: Grillska gymnasiet, Ullvigymnasiet