Text

Projektlista - medfinansiär: Formas

Projektet syftar till att stärka innovationsförmågan hos företag inom SIP Metalliska material genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.


Projektansvarig vid MDH: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Vinnova

Medfinansiering: Formas, Energimyndigheten

Samarbetspartners: Jernkontoret, Chalmers

Målet är att sammanställa information om verksamhet och kompetens hos svensk industri, forskningsinstitut och lärosäten inom området inbyggda sensorsystem för hälsa.


Projektansvarig vid MDH: Maria Lindén

Huvudfinansiering: Vinnova

Medfinansiering: Smartare Elektroniksystem

The innovation is to develop new ways of gender sensitive educational work through norm critical architectural design.


Huvudfinansiering: Vinnova

Medfinansiering: Västerås stad

Samarbetspartners: Västerås stad, Lycklig arkitektur, Luleå tekniska universitet