Text

Projektlista - medfinansiär: Energimyndigheten

Module C11 addresses the concepts of data privacy, integrity and security in the context of Industry 4.0, cyber-physical production systems and connected industry. It provides learners with basic cyber-security definitions and models as well as practical information to achieve information systems certification against international standards and regulations like ISO 27001 and GDPR.


Projektansvarig vid MDH: Francesco Flammini

Huvudfinansiering: Vinnova

Medfinansiering: Energimyndigheten

Samarbetspartners: Linnaeus University, RISE Research Institutes of Sweden, Combitech, Westermo, Bombardier, ABB

Projektet syftar till att stärka innovationsförmågan hos företag inom SIP Metalliska material genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.


Projektansvarig vid MDH: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Vinnova

Medfinansiering: Formas, Energimyndigheten

Samarbetspartners: Jernkontoret, Chalmers

Projektet gör en förstudie av genomförbarheten av förnybar energi integrerad med energilagring i kommunala, rekreations- och industribyggnader.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Medfinansiering: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco

Samarbetspartners: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco, Lawrence Berkeley National Laboratory, Georgia Institute of Technology, Cardiff University, Imperial College, University of Victoria, Tianjin University, Sichuan University, Chongqing University

Detta projekt tar ett systemperspektiv på möjlig samverkan mellan variabel elproduktion och lagringsmöjligheter i anslutning till fjärrvärmeproduktion. Huvudsyftet är att nyttiggöra överskottsvärme som uppstår vid energiomvandling för lagring.


Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Medfinansiering: Göteborg Energis stiftelse för Forskning och Utveckling

Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Karlstads Energi, Stockholm Exergi, Tekniska verken, Mälarenergi, Göteborg Energi, Siemens Energy

Målet är att sammanställa information om verksamhet och kompetens hos svensk industri, forskningsinstitut och lärosäten inom området inbyggda sensorsystem för hälsa.


Projektansvarig vid MDH: Maria Lindén

Huvudfinansiering: Vinnova

Medfinansiering: Smartare Elektroniksystem

Projektet kommer att leda till utveckling av en systemmodell för optimering av värmekraftverk och ökad kunskap om produktionsplanering och driftstrategier.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

Syftet med projektet är att bidra till att uppfylla målen för den svenska och europeiska energipolitiken, genom att visa hur man kan bygga och driva bostäder effektivt med egenproducerad energi.


Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Medfinansiering: Yellon, Bostads AB VätterHem

Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur framtida stora solcellsinstallationer bör utföras i Sverige på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, och kan därmed bli en ledsagare för ökad solelproduktion i Sverige. Detta görs genom att under år 2014 utvärdera Sveriges största solcellsanläggning med 1 MW installerad effekt. Projektet utförs i samarbete med Kraftpojkarna i Västerås AB (installation och drift), Mälarenergi Elnät AB (nätägare), Mälarenergi AB (elhandlare) och ABB AB, Corporate Research.


Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Medfinansiering: Kraftpojkarna i Västerås, Mälarenergi

Samarbetspartners: Kraftpojkarna i Västerås, Mälarenergi