Text

Projektlista - medfinansiär: Bombardier Transportation

Projektet syftar till att förbättra tillverkande företags förmåga att hantera och koordinera den digitala transformationen i fabriksnätverk genom att ta fram strategier och organisatoriska strukturer som stödjer och effektiviserar teknikutvecklingen. Det övergripande målet är bättre utnyttjande av nya tekniker och därmed ökad effektivitet och industriell konkurrenskraft.


Projektansvarig vid MDH: Anna Granlund

Huvudfinansiering: FFI

Medfinansiering: Bombardier Transportation, MITC, SKF, Volvo Construction Equipment, Volvo Group Trucks Operation