Text

Projektlista - medfinansiär: Atlas Copco

Projektet tar fram ett system för online-mätningar i gruvanläggningar samt på gruvmaskiner och fordon


Projektansvarig vid MDH: Erik Dahlquist

Huvudfinansiering: Vinnova

Medfinansiering: ABB, Atlas Copco

Samarbetspartners: ABB, Atlas Copco, Boliden