Text

Projektlista - huvudfinansiär: Wallander-stiftelsen

 • I detta projekt föreslås att projektarbete kan finnas i två olika tillstånd: målsökande och målstyrt. De båda tillstånden kräver olika slags ledning och styrning och innebär därmed olika slags utmaningar för projektledaren.


  Projektansvarig vid MDH: Anette Hallin

  Huvudfinansiering: Wallander-stiftelsen

  Samarbetspartners: Docent Tina Karrbom Gustavsson, KTH

 • Projektet syftar till att studera hur den ”hållbara” staden formas över tid.


  Projektansvarig vid MDH: Anette Hallin

  Huvudfinansiering: Wallander-stiftelsen

  Samarbetspartners: KTH, Södertörns högskola

 • Projektet syftar till att studera olika bilder och föreställningar av staden, där Stockholm utgör det empiriska fallet. Utgångspunkten är att föreställningarna påverkas av en mängd aktiviteter som pågår i och kring staden, och inte enbart av marknadsföringsinsatser


  Projektansvarig vid MDH: Anette Hallin

  Huvudfinansiering: Wallander-stiftelsen

  Medfinansiering: Stockholmia förlag, Kommittén för stockholmsforskning