Text

Projektlista - huvudfinansiär: Västerås stad

 • Projektets syfte är att främja och förbättra lärares och lärarstudenters utveckling i och mot sina yrkesroller med avseende på lärares ledarskap. Detta ledarskap brukar definieras som lärarens kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser samt dennes förmåga att leda klassrumsarbete och hantera grupprocesser.


  Projektansvarig vid MDH: Olcay Sert

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

  Samarbetspartners: Västerås stad, Eskilstuna kommun

 • Faktorer som främjar språk-, skriv- och läsutveckling hos flerspråkiga elever i en klass i årskurs 3.


  Projektansvarig vid MDH: Christa Roux Sparreskog

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

  Samarbetspartners: Västerås stad

 • Projektet ska bidra med ett underlag till Västerås stad så att de kan planera för en mer socialt hållbar stadsdel.


  Projektansvarig vid MDH: Terence Fell

  Huvudfinansiering: Västerås stads teknik- och fastighetsförvaltning

  Samarbetspartners: Västerås stad

 • Syftet med projektet är att utveckla, testa och implementera en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevelda ensamhet.


  Projektansvarig vid MDH: Petra Heideken Wågert

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV, Vinnova

  Medfinansiering: Sparbanken Rekarne Stiftelse

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Västerås stad, Atea

 • För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning behövs ökad kunskap om samspelet mellan fordon, infrastruktur och användare samt vilka roller aktörer på området spelar i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Projektet Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås samlar aktörer för att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Västerås stad, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer, Svealandstrafiken

  Samarbetspartners: Västerås stad, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer, Svealandstrafiken

 • Hur det pedagogiska ledarskapet kan ge pedagoger möjlighet att i kollegiala former identifiera sina egna fortbildningsbehov och att möjliggöra för pedagoger att prova sina nya lärdomar i sin egen praktik.


  Huvudfinansiering: Hallstahammar kommun, Västerås stad, Pysslingen förskolor

  Medfinansiering: Regionförbundet, Övningsskoleprojektet vid MDH

 • The aim of this project was to make an initial investigation of how older adults experience using commercial activity bracelets.


  Projektansvarig vid MDH: Maria Ehn

  Huvudfinansiering: Robotdalen

  Samarbetspartners: Landstinget Västmanland, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, Västerås Stad

 • Uppdraget från MKHV var att genomföra denna kunskapsöversikt för att ge underlag till kommuner och landsting att arbeta utifrån ”best practice” i evidensbaserad äldreomsorg.


  Projektansvarig vid MDH: Els-Marie Anbäcken

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

  Samarbetspartners: Eskilstuna Kommun, Västerås Stad, MDH

 • Syftet med studien är att fördjupa förståelsen av lärares perspektiv på barns skriftspråksutveckling i förskoleklass.


  Projektansvarig vid MDH: Susanna Andersson

  Huvudfinansiering: MDH

  Medfinansiering: Västerås stad

 • Projektet syftar till att kartlägga och analysera skolvalet i Västerås kommun med fokus på den ojämna könsfördelningen av eleverna.


  Huvudfinansiering: Västerås stad

  Medfinansiering: MDH

 • The innovation is to develop new ways of gender sensitive educational work through norm critical architectural design.


  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Västerås stad

  Samarbetspartners: Västerås stad, Lycklig arkitektur, Luleå tekniska universitet

 • Räkna med Västerås syftar till att Mälardalens högskola tillsammans med Västerås stad utveckla matematikundervisning i kommunen.


  Projektansvarig vid MDH: Andreas Ryve

  Huvudfinansiering: Västerås stad

  Samarbetspartners: Västerås stad

 • Projektet fokuserar på användarcentrerad utveckling av teknik som effektivt stödjer beteendeförändring och därigenom bidrar till att förebygga livsstilsrelaterad ohälsa.


  Projektansvarig vid MDH: Maria Ehn

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Abilia, Livanda - Internetkliniken, RealTest, Vital Integration of Scandinavia, Region Västmanland, Västerås Stad

 • SInS syfte är att i samarbete mellan forskare och praktiker utforma en plattform (verktyg och arbetssätt) för att driva social innovation i samverkan.


  Projektansvarig vid MDH: Lucia Crevani

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Västerås Stad, Eskilstuna kommun

 • Studiens syfte är att belysa fritidshemspersonalens perspektiv på sitt arbete med socialt lärande hos de yngsta eleverna i fritidshemmet.


  Projektansvarig vid MDH: Kristina Jonsson

  Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

  Medfinansiering: Västerås stad

 • Unga med komplexa behov möter komplexa organisationer.


  Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Region Sörmland, Västerås Stad, Region Västmanland

 • I avhandlingsprojektet studeras lokal aktivering av unga människor som lever med försörjningsstöd. Aktivering är en arbetsmarknadspolitisk insats som ska underlätta arbetslösas inträde på arbetsmarknaden. Studiens blickfång riktas mot de ungas villkor och identitetsskapande i ett aktiveringsprogram.


  Projektansvarig vid MDH: Jonas Stier

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

  Samarbetspartners: Region Västmanland, Region Sörmland, Västerås stad, Eskilstuna kommun

 • Syftet är att undersöka vilken betydelsen meningsfull fritid och god hälsa har för att klara gymnasieskolan. Vi kommer att undersöka detta både från ungdomarnas perspektiv och från aktörsperspektivet dvs de aktörer som tillhandahåller fritidsaktiviteter samt tjänstemän inom offentlig sektor kopplade till skola, fritid och hälsa


  Projektansvarig vid MDH: Katarina Bälter

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

  Medfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Region Västmanland, Region Sörmland, Västerås stad, Eskilstuna kommun