Text

Projektlistning - huvudfinansiärer

 • Målet med projektet är att öka de vetenskapliga diskussionerna vid socialtjänsten Västerås kommun samt möjliggöra för undertecknad forskare att på plats undersöka viktiga professionsfrågor.


  Projektansvarig vid MDH: Pernilla Liedgren

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

 • Syftet med projektet är att utveckla, testa och implementera en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevelda ensamhet.


  Projektansvarig vid MDH: Petra Heideken Wågert

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV, Vinnova

  Medfinansiering: Sparbanken Rekarne Stiftelse

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Västerås stad, Atea

 • Syftet är att genom samproduktion, ta fram kunskap kring möjligheterna att skapa och förbättra förutsättningarna för äldre att bevara hälsa och möjlighet till ett självständigt liv och att förbättra, effektivisera och individanpassa vård och omsorg för äldre.


  Projektansvarig vid MDH: Petra Heideken Wågert

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

 • Uppdraget från MKHV var att genomföra denna kunskapsöversikt för att ge underlag till kommuner och landsting att arbeta utifrån ”best practice” i evidensbaserad äldreomsorg.


  Projektansvarig vid MDH: Els-Marie Anbäcken

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

  Samarbetspartners: Eskilstuna Kommun, Västerås Stad, MDH

 • PFA – stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning för ökad delaktighet i vardagslivet


  Projektansvarig vid MDH: Christine Gustafsson

  Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun, Samhällskontraktet MKHV

 • Unga med komplexa behov möter komplexa organisationer.


  Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Region Sörmland, Västerås Stad, Region Västmanland

 • I avhandlingsprojektet studeras lokal aktivering av unga människor som lever med försörjningsstöd. Aktivering är en arbetsmarknadspolitisk insats som ska underlätta arbetslösas inträde på arbetsmarknaden. Studiens blickfång riktas mot de ungas villkor och identitetsskapande i ett aktiveringsprogram.


  Projektansvarig vid MDH: Jonas Stier

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

  Samarbetspartners: Region Västmanland, Region Sörmland, Västerås stad, Eskilstuna kommun