Text

Projektlista - huvudfinansiär: STINT

 • Studien syftar till att öka kunskapen om bedömningsprocedurer och användandet av dokumentationssystem i socialt arbete med utsatta barn och äldre vuxna i behov av insatser.


  Projektansvarig vid MDH: Els-Marie Anbäcken

  Huvudfinansiering: MDH, STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

  Medfinansiering: Oita University (Japan), Daegu University (South Korea)

 • Projektet undersöker hur man kan utveckla teknik för att minska energianvändingen i datacenters.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

 • In this joint project, we aim at decreasing the power consumption and computation load of the current image processing platform by employing the concept of computation reuse.


  Projektansvarig vid MDH: Masoud Daneshtalab

  Huvudfinansiering: STINT Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning