Text

Projektlista - huvudfinansiär: SSF

 • The purpose with the ExAct project is to exploit methods and techniques from artificial intelligence (AI) to enable semi-automatic and automatic experience sharing in organizations.


  Projektansvarig vid MDH: Peter Funk

  Huvudfinansiering: SSF, ProViking

  Samarbetspartners: Stockholms universitet, KTH, ABB Robotics, SKF, Volvo Construction Equipment, SCEMM

 • Detta projekt kommer att undersöka hur man kan kombinera avancerad akademisk forskning med industriellt relevanta problem och metoder för att tillhandahålla förbättrade och kostnadseffektiva lösningar som är direkt tillämpliga i industrin.


  Projektansvarig vid MDH: Alessandro Papadopoulos

  Huvudfinansiering: Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)

 • Detta projekt kommer att utveckla självövervakande och kontinuerliga inlärningsmetoder för att främja en bredare tillgänglighet av datadrivet prediktivt underhåll i kraftnät.Kontinuerligt (och livslångt) lärande har hög potential att stödja mer grundade och exakta underhållsbeslut genom att hantera förändrade förhållanden i kraftnät, som t.ex. åldrande av elektriska komponenter. Fallstudier med data som samlats in från kraftnät kommer att utföras för att utvärdera effektiviteten i de föreslagna metoderna.


  Projektansvarig vid MDH: Ning Xiong

  Huvudfinansiering: SSF

  Medfinansiering: Hitachi ABB PowerGrids

  Samarbetspartners: Hitachi ABB PowerGrids

 • The objective of this project is to identify and validate new and innovative processes and strategies for production system development facilitating manufacturing companies in their efforts of being fast and cost-effective when introducing new products to the market and change between different products in manufacturing.


  Projektansvarig vid MDH: Jessica Bruch

  Huvudfinansiering: SSF

  Samarbetspartners: Volvo Construction Equipment