Text

Projektlista - huvudfinansiär: Region Stockholm

  • Övergripande syftet med projektet är att vidareutveckla en applikation, tänkt för användning i läsplatta, vilken möjliggör delaktighet i vårdsituationer för barn i ålder 3–5 år.


    Projektansvarig vid MDU: Maria Harder

    Huvudfinansiering: Innovationsfonden, Region Stockholm

    Samarbetspartners: Ulrika Lindblad, Malin Anclair, Kulturförvaltningen Region Stockholm, Systaro (Antonia Engfors som lead designer), förskolor i Stockholms stad