Text

Projektlista - huvudfinansiär: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse

 • Det här forskningsprojektet syftar till att besvara följande forskningsfråga: Vilka konsekvenser har digital omvandling för svenska företag med avseende på deras innovationsförmåga, driftseffektivitet och internationella tillväxt?


  Projektansvarig vid MDH: Harun Emre Yildiz

  Huvudfinansiering: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Tore Browaldhs stiftelse

 • Detta projekt studerar hur företags relationer mellan chefer på styrelsenivå påverkar små och medelstora företags internationella expansion. Vi använder unik longitudinell data för att utveckla och testa hur företagets nätverksposition påverkar denna expansion


  Projektansvarig vid MDH: Harun Emre Yildiz

  Huvudfinansiering: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse

 • Projektet studerar hur relationer mellan svenska företags styrelser inverkar på internationell tillväxt. Detta görs med fokus på den status som finns hos individuella styrelsemedlemmar. Tidigare studier bekräftar betydelsen av detta för kunskapsutveckling, strategier, etc. men få har kopplat detta till internationell tillväxt. Studien genomförs med data över 15 år genom att sätta samman olika databaser. Detta är särskilt intressant för små och medelstora företag med begränsad erfarenhet och som är i behov av relationer med erfarna chefer från andra företag. Studien bidrar till förståelse av relationers betydelse på hög chefsnivå samt den roll dessa har för internationell tillväxt.


  Projektansvarig vid MDH: Harun Emre Yildiz

  Huvudfinansiering: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse