Text

Projektlista - huvudfinansiär: Formas

 • The goal of the project is to develop a comprehensive conceptual description that can be used as a basis for future implementation and industrialization.


  Projektansvarig vid MDH: Jakob Axelsson

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten, Forskningsrådet Formas, Vinnova

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Sandvik, Skanska, Trafikverket, Volvo Construction Equipment

 • Projektet syftar till att stärka innovationsförmågan hos företag inom SIP Metalliska material genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.


  Projektansvarig vid MDH: Lucia Crevani

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Formas, Energimyndigheten

  Samarbetspartners: Jernkontoret, Chalmers

 • Syftet med projektet är sprida kunskap och resultat från tidigare forskning från stålbranschen till andra aktörer. Med detta kommunikationsprojekt kan möjligheterna ökas för olika samhällsaktörer att i samverkan lära sig av erfarenheter och lärdomar och de utmaningar som industrin står inför.


  Projektansvarig vid MDH: Marie Mörndal

  Huvudfinansiering: Formas

 • Målet är att sammanställa information om verksamhet och kompetens hos svensk industri, forskningsinstitut och lärosäten inom området inbyggda sensorsystem för hälsa.


  Projektansvarig vid MDH: Maria Lindén

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Smartare Elektroniksystem

 • The innovation is to develop new ways of gender sensitive educational work through norm critical architectural design.


  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Västerås stad

  Samarbetspartners: Västerås stad, Lycklig arkitektur, Luleå tekniska universitet

 • Projektets övergripande syfte är utveckling av optimal hantering av behandlade vattenresurser.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: Formas

 • Projektet syftar till att studera hur den ”hållbara” staden formas över tid.


  Projektansvarig vid MDH: Anette Hallin

  Huvudfinansiering: Wallander-stiftelsen

  Samarbetspartners: KTH, Södertörns högskola