Text

Projektlista - huvudfinansiär: FFI

 • Projektet har som mål att utveckla nya tekniker och verktyg för holistisk modellbaserad mjukvaruutveckling av förutsägbara fordonsplattformar som inkluderar äldre kommunikation och TSN.


  Projektansvarig vid MDH: Saad Mubeen

  Huvudfinansiering: VINNOVA (FFI)

  Samarbetspartners: HIAB AB, Arcticus Systems AB

 • Projektet syftar till att förbättra tillverkande företags förmåga att hantera och koordinera den digitala transformationen i fabriksnätverk genom att ta fram strategier och organisatoriska strukturer som stödjer och effektiviserar teknikutvecklingen. Det övergripande målet är bättre utnyttjande av nya tekniker och därmed ökad effektivitet och industriell konkurrenskraft.


  Projektansvarig vid MDH: Anna Granlund

  Huvudfinansiering: FFI

  Medfinansiering: Bombardier Transportation, MITC, SKF, Volvo Construction Equipment, Volvo Group Trucks Operation