Text

Projektlista - huvudfinansiär: Eskilstuna kommun

 • Syftet var att utvärdera effekter, värde och nytta i vård och omsorg av personer med demens med avseende på beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD) och livskvalitet samt omsorgspersonalens erfarenheter av att använda ErgoNova Gungstolen®.


  Projektansvarig vid MDH: Annelie Gusdal

  Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun, Akademin för hälsa vård och välfärd MDH

  Samarbetspartners: ErgoNova Sverige

 • Projektet syftar till att utveckla forskningsbaserade läromedel i matematik som är användbara i praktiken.


  Projektansvarig vid MDH: Andreas Ryve

  Huvudfinansiering: Sparbanken Rekarne, Eskilstuna kommun

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun

 • The Innovation Gym research group focuses on the innovatory skills of individuals and organisations and the ability to cooperate in innovation processes in which several actors cooperate and co-produce.


  Projektansvarig vid MDH: Tomas Backström

  Huvudfinansiering: Sparbanksstiftelsen Rekarne, Eskilstuna kommun

 • I detta projekt följer forskarna två avdelningar på en kommun där delat ledarskap introduceras för att leda verksamheten på ett mer inkluderande sätt och utveckla ett mer samverkande arbetssätt.


  Projektansvarig vid MDH: Inti Lammi

  Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun

 • Att öka barns lust och motivation till att läsa och på så sätt skapa bra förutsättningar för deras läs- språk och kunskapsutveckling.


  Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun

 • PFA – stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning för ökad delaktighet i vardagslivet


  Projektansvarig vid MDH: Christine Gustafsson

  Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun, Samhällskontraktet MKHV

 • The purpose of the TransMission project is to consolidate a competitive vehicle region by supporting relevant stakeholders in the transition to fossil-free, electric-powered transport, with a strong focus on suppliers.


  Projektansvarig vid MDH: Anna Bird

  Huvudfinansiering: European Regional Development Found, Eskilstuna kommun, Region Sörmland, Lindesbergs kommun

  Samarbetspartners: Örebro universitet, Alfred Nobel Science Park

 • Utvärderingens övergripande syfte har varit att 1) undersöka giltigheten i VIP-programmet dvs. insatsens programteori, 2) undersöka hur insatsen genomförts, dvs. programtrohet samt 3) utvärdera programmets resultat, dvs. om deltagande i VIP leder till positiv förändring för kvinnor och män med stödinsatser i form av SoL eller LSS avseende psykisk hälsa, utsatthet för våld och Känsla av sammanhang (KASAM).


  Projektansvarig vid MDH: Christian Kullberg

  Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun

 • Projektets syfte är att utvärdera användningen av Virtual Reality i vård och omsorg om personer med demenssjukdom med avseende på personernas beteendemässig och psykologiska symtom på demens, livskvalitet och läkemedelsanvändning samt beskriva omsorgspersonalens erfarenheter av personernas upplevelser samt Virtual Reality:s användbarhet och genomförbarhet i omsorgen om personer med demenssjukdom på ett vård- och omsorgsboende.


  Projektansvarig vid MDH: Annelie Gusdal

  Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen

  Samarbetspartners: Måsta ängs akademiska vård- och omsorgsboende, Eskilstuna kommun, ATEA Sverige SPF Seniorerna Eskilstuna