Text

Projektlista - huvudfinansiär: Erasmus

 • Projektet ska öka förståelsen för barns syn på övergången från förskola till grundskolan, samt öka kunskapen om deras kunskaper, färdigheter och attityder till denna viktiga övergång.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Ärlemalm-Hagsér

  Huvudfinansiering: Erasmus+

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Prof. J Einarsdottir and Dr. I Ó. Sigurðarsdóttir University of Iceland, I Friberg, Svenska OMEP, E Ärlemalm-Hagsér, MDH, F Kelleher and M Atanackovic Early Childhood Ireland, A Štefanec Kindergarten Dobro Dr. A Višnjić Jevtić OMEP Croatia

 • Projektet BBChina syftar till att skapa en masterkurs som helt ägnas åt hela bioenergi- och biokemiska kedjan i tre partnerländer till lärosäten i Kina. Masterprogrammet "From the Field to Bioenergy, Biofuel and Biochemicalsr" kommer att vara ett gemensamt och avancerat tvärvetenskapligt masterprogram där den komplexa biomassakedjan analyseras på djupet hela vägen till bioraffinaderiets output, till bioenergiproduktionen, till biobränsleanvändningen samt till integrationen med andra förnybara energikällor.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: Erasmus+

  Samarbetspartners: Università degli Studi di Firenze, Universität Rostock, Tongji University, East China University of Science and Technology, Sichuan University, Cesie, Municipal Solid Waste Treatment Center of Changzhou, Consorzio per la ricerca e la dimostrazione sulle energie rinnovabili, Myricae SRL, China Italy Chamber of Commerce, Chimica Verde Bionet.

 • Innovativ inlärningsmetod i cirkulär kemi för påbyggnadsutbildning.


  Projektansvarig vid MDH: Olga Hendel

  Huvudfinansiering: Universitets- och högskolerådet, Erasmus+

  Samarbetspartners: Kaunas Dainava Basic School, Rudbeckianska gymnasiet, UNIVERSIDADE DA CORUNA, Sviluppo chimica S.p.A., Consorzio Scuola Comunità Impresa, Eco Logic, Non-formal learning club "WE", SOU "Orde Chopela"

 • Främjande av partnerskap mellan asiatiska och europeiska länder samt stärkande av befintliga samarbeten utvecklats genom de tidigare EU-finansierade projekten.


  Projektansvarig vid MDH: Sergei Silvestrov

  Huvudfinansiering: European commission, Erasmus Mundus Programme

  Samarbetspartners: 9 EU-baserade universitet och 11 universitet i Asien