Sold-seminarier ht 2018

Inom forskningsmiljön Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) anlägger vi både ett ämnesorienterat och ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap. Seminarieverksamheten inom SOLD utgör en samlande punkt med syfte att främja forskning inom humaniora och ämnenas didaktik. Forskningen bedrivs i flera forskargrupper inom engelska, litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk och tyska. Vetenskaplig ledare är Marie Öhman.

Seminarierna är öppna och alla intresserade är välkomna

12/9 SOLD Forum för flerspråkighet och svenska som andraspråk

Karin Sheikhi, MDH, och Gustav Bockgård, MDH.

Karin och Gustav presenterar preliminära resultat från pågående forskning om elevers interaktion i grupparbete.

Tid: Kl. 13.15-14.45

Plats: Eskilstuna, H553

 

19/9 Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap i samarbete med högre seminariet i utbildningsvetenskap

Miriam Nylander, doktorand i didaktik vid MDH. Uppsats-PM
NO-läroboken i åk 4-6 – elevers möjligheter till betydelseskapande och lärares val och användning av lärobok                                                                       
Intern läsare Birgitta Norberg Brorsson, docent/lektor i svenska vid MDH

Mejla till miriam.nylander@mdh.se för att få texten en vecka före seminariet

Tid: 13.15-14.45

Plats: MDH Västerås, U3-104

 

26/9 Litteraturvetenskap och litteraturdidaktik

Niclas Johansson, MDH, presenterar sin avhandling.

Speglingar av det moderna självets kris: Narcissusgestaltningar i symbolistisk och dekadent litteratur kring sekelskiftet 1900

Tid: 13.15-14.45

Plats: H595, MDH Eskilstuna

 

12/10 Ekokritiskt forum

Serpil Oppermann, Linköpings universitet

Storied Seas and Living Metaphors in the Blue Humanities

This presentation investigates the terraqueous entanglements of human and marine life in material and discursive contexts through an aquatic practice of material ecocritical theory.  Attending to stories inbuilt in the seawater, material ecocriticism encourages us to think the motifs, themes, concepts and concerns of the Blue Humanities and the discoveries of marine sciences through one another. In this context, two interlinked questions surface: 1. How do we theorize the seascapes whose materiality is hydrous without obfuscating its reality in figurative conceptualizing? 2. If our knowledge of the sea depends on how it is represented, put into discourse, and interpreted, will the sea’s biogeophysical existence cease to exist? The answer is no, because its meanings always remain in the interstice between the discursive and the real.  The experience of the sea gains meaning only in their corollary dynamics.

Tid: 13.15-14.45

Plats: H553, MDH Eskilstuna

 

17/10 Litteraturvetenskap och litteraturdidaktik

Julia Pennlert, Högskolan i Borås

Digitala metoder i litteraturvetenskapens tjänst.

Julia Pennlert, litteraturvetare från Högskolan i Borås kommer att presentera sin avhandling "Poesi pågår" kortfattat och diskutera de möjligheter och begränsningar som digitala metoder kan innebära när de används för att undersöka ett omfattande textmaterial. Julia kommer också att diskutera på vilka sätt som ljudboken kan studeras med hjälp av en kombination av metoder, i ett pågående forskningsprojekt som heter "Litteratur genom örat" där Storytel Originals-serie närmare undersöks. 

Tid: 13.15-14.45,

Plats: U3-104, MDH Västerås

 

7/11 Språkdidaktk och tillämpad språkvetenskap

Asta Cekaite, Linköpings universitet

What Makes a Child a Good Language Learner? Interactional Competence, Identity, and Immersion in a Swedish Classroom.

Tid: 13.15-14.45

Plats: U3-104, MDH Västerås

 

28/11 SOLD Ekokritiskt forum

Mikael Kristersson, dokumentärfilmare

"Att filma ur fågelperspektiv"

Dokumentärfilmaren Mikael Kristersson föreläser om sitt alternativa sätt att skildra natur och människa i film och TV. Mikael visar exempel ur sin allra första TV-film Måkläppen, som är en konventionell naturfilm med speakerröst från 1973, och ur senare filmer, som guldbaggenominerade Falkens öga, och prisvinnande Pica och Ljusår, för att illustrera utvecklingen mot en skildring där naturen inte framställs som ett fjärran exotiskt objekt utan där naturen och hela ekosystemet görs till subjekt.

Tid: Kl. 13.15-14.45

Plats: U3-104, MDH Västerås

 

5/12 SOLD Forum för flerspråkighet och svenska som andraspråk

Hanna Simola, kommundoktorand, MDH. Halvtidsseminarium

Styrning som stöttning – en etnografisk fallstudie om lärares didaktiska ledarskap som stödstruktur för språk- och kunskapsutveckling i flerspråkiga klassrum i grundskolans senare år

Läsare: Annaliina Gynne , lektor i svenska som andraspråk, MDH

Mejla till hanna.simola@mdh.se för att få texten en vecka före seminariet

 

Tid: 13.15-14.45

Plats: H553, MDH Eskilstuna

 

Varmt välkomna!