Publikationer

Forskningsmiljön SOLD ger ut en egen tidskrift – Litteratur och språk. Redaktör är Karin Molander Danielsson. Nedan samlas de senaste utgåvorna. Andra publikationer inom SOLD hittas via DiVA .

Nr: 11 (2016)

Det nya numret av Litteratur och språk (nr 11) tillägnas Sture Packalén, professor emeritus i tyska, och hans insatser med skriftserien, hans arbete med tyskämnet och med humaniora vid Mälardalens högskola

Nr: 10 (2015)

Birgitta Norberg Brorsson & Jarmo Lainio: Flerspråkiga elever och deras tillgång till utbildning och språk i skolan – Implikationer för lärarutbildningen. Uppföljningsrapport till EUCIM-TE-projektet

Nr: 9 (2013)

Rethinking Knowledge. Modelling the World as Unfolding through Info-Computation; Musikens roll i Günter Grass prosa; Bölls, Giordanos und Hamiltons ‘Irische Tagebücher’; Remembrance of the Holocaust; 1800-talets självbiografi bortom Rousseau och Goethe;Jack London’s White Fang as Ethological and Evolutionistic Bildungsroman; Sense of Nature and Ecopedagogical Design in Swedish Children’s Literature

Nr: 8 (2012)

Flerspråkiga sverigefinska ungdomar på den nordiska arbetsmarknaden – möjligheter och förväntningar

Slutrapport från BilMinNord-projektet

Nr: 7 (2011)

Carl von Linné om insekter, Flyttfåglar i poesin, Stensimpor hos Norbert Scheuer,Goethes självbiografiska skrivande, Ontologiska frågor hos Lars Jakobson, Bodil Malmsten om minnets betydelse, Äldres samtalsstil, Andraspråkstalares kommunikation i arbetslivet

Nr: 6 (2010)

Theodor Kallifatides, Bodil Malmsten, Hugo Hamilton, Fransk 1800-talsprosa, Marcel Pagnol, Vilhelm Moberg, Språkundervisning

Nr: 5 (2009)

Ekokritik, Fabre, Återvinningens estetik, Kerstin Ekman, Jean-Henri Fabre, Humanism och posthumanism, Elektriska får och mekaniska människor, Djurkaraktärer, Kultur och hållbar utveckling

Nr: 4 (2008)

Agneta Pleijel, Torgny Lindgren, Gertrude Stein, Ingo Schulze, Heinrich Böll, Reflection on Argentine identity, Filmöversättning och språklekar

Nr: 3 (2007)

Barbro Lindgren, Günter Grass, Sven Regener, J.C. Oates, Émile Zola, Amerikasvenska

Nr. 2 (2006 )

Kristina Lugn m.fl.

Nr. 1 (2005)

Gränsöverskridande i och kring litteraturen

 

Sök i DivA för fler publikationer inom SOLD