Publikationer

Forskningsmiljön SOLD ger ut en egen tidskrift – Litteratur och språk. Redaktör är Karin Molander Danielsson. Nedan samlas de senaste utgåvorna. Andra publikationer inom SOLD hittas via DiVA .

Nr: 11 (2016)

Det nya numret av Litteratur och språk (nr 11) tillägnas Sture Packalén, professor emeritus i tyska, och hans insatser med skriftserien, hans arbete med tyskämnet och med humaniora vid Mälardalens högskola

Nr: 10 (2015)

Birgitta Norberg Brorsson & Jarmo Lainio: Flerspråkiga elever och deras tillgång till utbildning och språk i skolan – Implikationer för lärarutbildningen. Uppföljningsrapport till EUCIM-TE-projektet

Rethinking Knowledge. Modelling the World as Unfolding through Info-Computation; Musikens roll i Günter Grass prosa; Bölls, Giordanos und Hamiltons ‘Irische Tagebücher’; Remembrance of the Holocaust; 1800-talets självbiografi bortom Rousseau och Goethe;Jack London’s White Fang as Ethological and Evolutionistic Bildungsroman; Sense of Nature and Ecopedagogical Design in Swedish Children’s Literature

Flerspråkiga sverigefinska ungdomar på den nordiska arbetsmarknaden – möjligheter och förväntningar

Slutrapport från BilMinNord-projektet

Carl von Linné om insekter, Flyttfåglar i poesin, Stensimpor hos Norbert Scheuer,Goethes självbiografiska skrivande, Ontologiska frågor hos Lars Jakobson, Bodil Malmsten om minnets betydelse, Äldres samtalsstil, Andraspråkstalares kommunikation i arbetslivet

Theodor Kallifatides, Bodil Malmsten, Hugo Hamilton, Fransk 1800-talsprosa, Marcel Pagnol, Vilhelm Moberg, Språkundervisning

Ekokritik, Fabre, Återvinningens estetik, Kerstin Ekman, Jean-Henri Fabre, Humanism och posthumanism, Elektriska får och mekaniska människor, Djurkaraktärer, Kultur och hållbar utveckling

Agneta Pleijel, Torgny Lindgren, Gertrude Stein, Ingo Schulze, Heinrich Böll, Reflection on Argentine identity, Filmöversättning och språklekar

Barbro Lindgren, Günter Grass, Sven Regener, J.C. Oates, Émile Zola, Amerikasvenska

)

Kristina Lugn m.fl.

Gränsöverskridande i och kring litteraturen

 

Sök i DivA för fler publikationer inom SOLD