Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap

Forskningsgruppen Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap omfattar forskning inom ämnesdidaktik och tillämpad språkvetenskap i engelska, svenska som både första- och andraspråk, litteraturvetenskap och tyska. Vid seminarierna presenterar inbjudna forskare, anställda och doktorander vid Mälardalens högskola sin pågående eller avslutade forskning.

Den språkdidaktiska forskningen rör språk-, läs- och skrivutveckling, bland annat i ett flerspråkigt perspektiv där multimodalitet är ett viktigt begrepp. Exempel på pågående och planerad forskning berör genrepedagogik, literacy och språkets roll för lärande i olika ämnen, interaktionens betydelse i skriv- och läsinlärning samt inkluderande undervisning.

Exempel på forskning inom tillämpad språkvetenskap är översättning, metaforer i olika språk och språklig variation och förändring.