Forum för flerspråkighet och svenska som andraspråk

Det högre seminariet i flerspråkighet/svenska som andraspråk har funnits vid UKK sedan våren 2010.

Syftet med seminarierna är att presentera ny svensk forskning inom ämnesområdet  flerspråkighet/svenska som andraspråk, både genom inbjudna föreläsare och genom att doktorander och anställda vid Mälardalens högskola presenterar sin forskning och/eller lägger fram texter som de vill få synpunkter på och diskutera med kollegor.

Varmt välkomna!

 

Kontaktperson/seminarieansvarig:  

Karin Sheikhi

E-post: karin.sheikhi@mdh.se