Ekokritiken i Norden – i går, idag och i morgon. Västerås 4-5 maj 2017

 

 


Ekokritiken som inriktning inom svensk humaniora har nu funnits i ett drygt decennium. Forskargruppen Ekokritiskt forum vid Mälardalens högskola bildades i en tid då ekokritiken inte var en etablerad forskningsinriktning i Sverige.

Idag är situationen annorlunda. Nätverk har etablerats, forskningsprojekt har genomförts, utbildningsinsatser har gjorts och det ekokritiska fältet har vidgats.

Vi tycker nu att det är dags för en positionsbestämning av ekokritikens tillvaro i den nordiska forsknings- och undervisningskontexten. Vi bjuder därför in till en konferens med ambitionen att inventera och diskutera ekokritiska insatser och ansatser i Norden.

Anmälan till konferensen och kontakt

Anmäl dig till konferensen

Vid frågor skicka e-post till ekokritisktforum@mdh.se

Program

Ta del av programmet (pdf 1,3 MB)

Anmälan abstract stängd

Alla deltagare har nu fått besked via mail. Hör av dig till kontaktadressen om du inte hört av oss, eller om du har några frågor.