Sammanhang och samarbete

Sammanhang och samarbete i fysikundervisningen handlar om användning av gruppdiskussioner med kontextrika problem både på högskole- och gymnasienivå inom fysik.

Syfte är att förstå hur användningen av gruppdiskussioner med kontextrika problem både på högskole- och gymnasienivå påverkar studenternas intresse för fysik, hur deras problemlösning ser ut och även deras förståelse av fysikaliska begrepp. Syftet är även att se på vad innehåll och utformning av problemen betyder för studenternas förståelse och intresse. En viktig del gäller gruppdiskussionerna som inlärningsmiljöer.

I projektet medverkar även lektor Gunnar Jonsson, Karlstad universitet, och Margareta Enghag, lektor vid Stockholms universitet. Tillsammans med Sylvia Benckert vid Umeå Universitet har vi 2003 - 2005 haft projektmedel från Vetenskapsrådet som finansierat delar av projektet. Detta var grundat i vårt gemensamma intresse kring användandet av dialog i undervisningen, baserat på kontextrika problem.

Resultat som genereras presenteras genom konferensbidrag och tidskriftsartiklar.