Pågående projekt inom utbildningsvetenskap

 

Visar 9 artiklar
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
Framtidens läromedel i matematik MNT Andreas Ryve Sparbanken Rekarne och Eskilstuna kommun
I fotspåren av motståndskraftiga unga. Lyckade utbildningsvägar och inträdet till högre utbildning BUSS Niclas Månsson Vetenskapsrådet
Lärares användning av nya undervisningsmaterial och resurser för lärande i matematik: MNT Hendrik van Steenbrugge Vetenskapsrådet
Normmedvetna rum för lek och lärande i förskolan BUSS Mia Heikkilä VINNOVA
Nyanlända barns och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling BUSS Niclas Månsson Samhällskontraktet
Nyanlända elevers lärande – ett samproducerande forsknings-och utvecklingsprogram SOS-ED Anna Ehrlin Örebro kommun, MDH
Räkna med Västerås MNT Andreas Ryve Västerås stad
Social språkmiljö i förskolan – utveckling och förutsättningar för barn och flerspråkiga barns språk BUSS Martina Norling Mälardalens högskola
Teoretisering av lärares användning av läromedel i matematikklassrummet MNT Andreas Ryve Vetenskapsrådet