Omsorg och exploatering – om djur, natur, språk och berättande i Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Utgångspunkter för mitt forskningsprojekt är ett intresse för hur flyttfågelmotivet behandlats och behandlas i skönlitteratur (framförallt poesi) och andra konstnärliga uttrycksformer. För tillfället studerar jag hur Selma Lagerlöf exploaterat motivet i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1906-1907).

Jag läser romanen/läseboken i ljuset av våra moderna miljöproblem som ett tidigt exempel på den miljömedvetenhet kombinerad med en positiv tilltro till teknikutveckling, industrialisering och exploatering av djur och natur som varit tongivande under 1900-talet och fram till idag. Jag intresserar mig speciellt för hur Selma Lagerlöf presenterar sin samtids- och framtidsvision med hjälp av olika narratologiska och retoriska grepp och diskuterar dessa strategier i relation till dagens ekopedagogiska grundfrågor.