Räkna med Västerås RäV

Räkna med Västerås är ett långsiktigt och storskaligt forskningsbaserat projekt som syftar till att förbättra klassrumsundervisningen i matematik i Västerås stads grundskolor. Under 2012-2015 arbetar Västerås stad och Mälardalens högskola i ett samarbetsprojekt för att ta ett helhetsgrepp om matematikutbildningen i Västerås kommun och därigenom ge lärare bra förutsättningar för att stödja elever att utveckla matematiskt kunnande.

Projektet inkluderar långsiktig etablering av strukturer, positioner, rutiner och kompetensutvecklingsprogram för verksamhetschefer, rektorer, matematikutvecklare, matematikmentorer, ämnesföreträdare och lärare. Ett speciellt fokus ligger på att utveckla verktyg som stödjer lärare i att planera, genomföra och utvärdera rik klassrumsundervisning tillsammans med kollegor. Matematik genom problemlösning och Formativ undervisning utgör två integrerade huvudspår i projektet där grundtanken är att undervisning syftar till att bygga på och utveckla elevers matematiska tänkande genom att läraren tar en aktiv roll i att agera målinriktat både i och utanför klassrummet.

Mer information och kontaktuppgifter

Ytterligare relevant information om projektet går att finna i länkarna nedan:

Rakna med Vasteras 14 oktober.pdf (pdf 565 kB)

RaV 2013.pdf (pdf 1,2 MB)

Kontaktperson: andreas.ryve@mdh.se