Grupper

Forskning inom ämnet Matematik/Tillämpad matematik vid Mälardalens högskola

Forskningsmiljön Matematik och Tillämpad matematik är indelad i fyra grupper som bedriver forskning och utbildning inom matematik och dess tillämpningar:

 • Stokastiska processer, statistik och finansmatematik (Stochastic processes, Statistics and Financial Engineering). 
 • Diskret matematik och modellering av beteende och kultur. 
 • Teknisk matematik (Engineering Mathematics). 
 • Algebra och Analys med tillämpningar.

Inom ämnet Matematik/Tillämpad matematik bedrivs forskning inom

  • matematisk statistik, stokastiska processer och finansiell matematik
  • teknisk matematik,
  • diskretmatematik och spelteori,
  • matematisk analys och funktionalanalys,
  • algebra,
  • tillämpad matrisanalys, operatoranalys och operatoralgebra
  • icke-kommutativ analys och geometri,
  • dynamiska system,
  • matematisk inlärningsteori,
  • optimering och operationsanalys
  • matematikens didaktik
 • och tillämpningar av matematik framförallt inom

  • inbygda system, robotik, datavetenskap, informationsteknik kommunikationsteknik
  • hälsoteknik, medicinsk teknik och bioinformatik
  • finans och ekonomi
  • fysik och relaterade naturvetenskapliga ämnen
  • energiteknik, miljöteknik och resursoptimering

Läs mer om ämnet Matematik/Tillämpad matematik