Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Denna forskargrupp är också knuten till Centrum för evolutionär kulturforskning, ett tvärvetenskapligt centrum vid Stockholms universitet.

Forskningen fokuserar på matematisk modellering av fenomen inom kulturell evolution.

Under professor Kimmo Erikssons handledning har inom denna grupp fem doktorander disputerat:

Pontus Strimling, Fredrik Jansson, Micael Ehn, Alexander Funcke och Markus Jonsson.