Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Denna forskargrupp samarbetar med forskare på Stockholms universitet i ett tvärvetenskapligt centrum, Centrum för evolutionär kulturforskning, där Kimmo Eriksson är gästprofessor på deltid.

Centrum för evolutionär kulturforskning

Forskningen har flera delar:

1. En rent matematisk del som behandlar stokastiska processer på heltalspartitioner, inspirerade av processer inom kulturell evolution.

2. En del som är matematisk modellering av fenomen inom kulturell evolution, inklusive kritisk analys av vad sådana modeller kan och inte kan användas till.

3. En del som är experimentell, där försökspersoners faktiska beteende studeras inom olika spel och inlärningssituationer med anknytning till de mekanismer som modelleras i kulturell evolution och spelteori.

Forskningen finansieras av flera anslag från Vetenskapsrådet. Laboratoriet för beteendeexperiment har byggts upp med stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Medlemmar från UKK är:

Kimmo Eriksson, professor (arbetar inom alla delar) Alexander Funcke, doktorand (arbetar inom del 2 och 3, bihandledare Pontus Strimling, Institutet för framtidsstudier) Markus Jonsson, doktorand (arbetar inom del 1 och 3, bihandledare Jonas Sjöstrand, KTH)

Tidigare har inom denna grupp disputerat:

Pontus Strimling (nu forskare på Institutet för framtidsstudier) Fredrik Jansson (nu forskare på Institutet för framtidsstudier) Micael Ehn (nu i privat näringsliv).