Teknisk matematik (Engineering Mathematics)

Forskargrupp inom Teknisk matematik (Engineering Mathematics)

Teknisk matematik (Engineering Mathematics) är en forskargrupp inom forskningsmiljö MAM som byggs sedan maj 2011 omkring professorn Sergei Silvestrov , vetenskaplig forskningsledare för matematik och tillämpad matematik forskningsmiljö MAM vid Mälardalens högskola.

Fokus för gruppens verksamhet är utveckling av forskning och forskarutbildning i tillämpad matematik inom flera områden viktiga för utvecklingen av moderna nutida och framtida teknologier:

  • nätverksanalys, rankning och klassificering av stor data, matematik bakom internet, informationsteknik, biomatematik, bioinformatik, medicinsk informatik, text mining, maskininlärning, grafteori och sannolikhetsteori metoder för analys av data. 
  • beräkningsmatematik, numerisk analys, interpolation och approximation teori och optimering
  • matrisanalys och algebra med tillämpningar
  • differentialekvationer och differensekvationer med tillämpningar
  • matematik i industri 

samt utveckling av relevanta tillämpningsområden inom naturvetenskap och teknik genom interdisciplinärt samarbete med forskare och forskargrupper inom andra ämnen vid andra lärosäten och forskningsinstitut i Sverige och utomlands, samverkan med företag och medverkan i nationella och internationella nätverk omkring tillämpningar av matematik inom framförallt 

  • datavetenskap, informationsteknik, kommunikationsteknik, inbyggda system, robotik, maskininlärning och artificiell intelligens
  • fysik, elektroteknik och elektromagnetism
  • bioinformatik, ekologi och biologi, medicin och hälsoteknik

Gruppens forskning framgångsrikt publiceras som referentgranskade artiklar i  internationella tidskrifter och internationella konferenssamlingar, bokkapitlen och böcker samt presenteras med föredrag på internationella konferenser, workshops och seminarier samt citeras internationellt. Gruppen bidrar på väsentliga sätt till forskarutbildningen i matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens högskola och internationaliseringen i matematik/tillämpad matematik inom forskning, utbildning och extern samverkan. Flertal doktorander handleda av gruppen har redan uppnått doktorsgrad eller licentiatgrad i matematik/tillämpad matematik inom gruppens inriktningar vid Mälardalens högskola sedan 2011 och flera nuvarande doktorander är på god väg att disputera inom kommande åren. Gruppen också bidrar aktivt till utvecklingen av internationalisering och forskningsbaserad grundutbildning inom matematik och tillämpad matematik främst genom ett internationellt mastersprogram i teknisk matematik startat hösten 2012 samt nytt svensk kandidatprogram i teknisk matematik startat hösten 2016, samt genom utveckling av interdisciplinär och extern samverkan i teknisk matematik program kurser, studentprojekt och examensarbeten med företag. Gruppens forskande lärare undervisar också matematik för studenter i andra ingenjörs program inom områden teknik vid Mälardalens högskola och samarbetar med forskare och lärare i andra ämnen och företag. Gruppen också genom sina kompetenser och verksamheter har varit framgångsrik i att knytta externa medel för forskning och forskarutbildning i matematik/tillämpad matematik via interdisciplinär och extern samverkan och internationella projekt och nätverk på sätt berikande och kvalitetssäkrande för hela verksamheten av matematikens forskningsmiljö MAM vid Mälardalens högskola i Västerås.