Teknisk matematik (Engineering Mathematics)

Forskargrupp inom Teknisk matematik (Engineering Mathematics)

Teknisk matematik är en forskargrupp som byggs omkring professorn och ämnesföreträdaren för ämnet matematik/tillämpad matematik Sergei Silvestrov som anställdes vid MDH i maj 2011.

I gruppen deltar personal från MDH och även från Lunds universitet. Fokus för gruppens verksamhet vid MDH sedan maj 2011 har varit utveckling av forskning i matematik/tillämpad matematik med särskilt fokus på utveckling av interdisciplinärt samarbete med forskare och forskargrupper inom andra ämnen omkring tillämpningar av matematik framförallt inom

  • inbyggda system, robotik, datavetenskap, informationsteknik och kommunikationsteknik
  • Hälsoteknik, medicinsk teknik och bioinformatik
  • Finans och ekonomi
  • Fysik och relaterade naturvetenskapliga ämnen
  • Energiteknik, miljöteknik och resursoptimering

samt nya satsningar på forskning om klassificering och nätverksanalys av stor data, matematik bakom internet, informationsteknik, samarbetsprojekt inom medicinsk informatik, bioinformatik, text mining och maskininlärning i samverkan med kolleger i Paris och Uppsala samt utveckling av ett nytt masterprogram i teknisk matematik vid MDH, startat hösten 2012 och kandidatprogrammet i tekningsk matematik startat hösten 2017. 

Under 2011-2017 har många av gruppens arbeten publicerats eller accepterats i internationella tidskrifter och konferenssamlingar och presenterats med föredrag på flera internationella konferenser samt citerats internationellt.