Algebra och Analys med tillämpningar

Forskargruppen Algebra och analys med tillämpningar är ett forkargrupp i forskningsmiljö MAM.

Forskare inom forskargruppen Algebra och analys med tillämpningar bedriver forskning om icke-kommutativa och icke-associativa algebror, representationsteori, matrisanalys, operatorteori, operatoralgebror, icke-kommutativ analys, icke-kommutativ geometri, dynamiska system, komplex analys, funktionalanalys, differentialekvationer och differensekvationer samt tillämpningar av dessa områden i matematisk fysik, robotik, ekologi och datavetenskap.

Gruppen aktiv publicerar forskning interntionellt i referentgranskade tidskrifter, konferenssamlingar, bokkapitel och böker, handleder doktorander, samt har omfattande bred samarbete med forskare och forskargrupper i Sverige och i många andra länder inom både algebra och analys och relevant tillämpningsområden. Gruppens medlemar aktivt medverkar med föredrag på internationella konferenser. Grupens medlemar handleder doktorander samt aktivt knytter till matematik verksamhet externa medel för forskning och forkarutbildning via nätverk och internationella samarbeten. Gruppens forskare  undervisar matematikkurser inom matematikprogrammen och samtliga övriga utbildningar inom områden teknik och ekonomi vid Mälardalens högskolan.