Algebra och Analys med tillämpningar

Forskargruppen Algebra och analys med tillämpningar bedriver forskning om icke-kommutativa och icke-associativa algebror, representationsteori, matrisanalys, operatorteori, operatoralgebror, icke-kommutativ analys, icke-kommutativ geometri, dynamiska system, komplex analys, funktionalanalys, differentialekvationer och differensekvationer samt tillämpningar av dessa områden av modern matematik i fysik, robotik, ekologi och datavetenskap.