Högre seminarium i ämnet Matematik/Tillämpad matematik

Högre seminarium i matematik/tillämpad matematik vid UKK, Mälardalens Högskola har som mål att bidra till att upprätthålla hög kvalité för forskning och forskarutbildning inom ämnet Matematik/Tillämpad matematik och därmed ytterligare förstärka ämnets bidrag i forskningsbas för samtliga teknikutbildningar och lärarutbildningen samt bidra till samverkan med näringslivet, andra lärosäten i Sverige och utomlands och omgivande samhälle.

Mer information om seminarium och seminarielistan finns i menyn.

Samtliga seminarier sker normalt på onsdagar kl 15.30--16.30 utan rast och är 30- 50 minuter långa plus eventuell diskussion. Två seminarier som infaller samma dag är som längst 30 minuter vardera.

Organisationskommitté för Högre seminarium i matematik/tillämpad matematik är

Professor Sergei Silvestrov (chair of MAM seminar organizing committee, research leader for MAM)

Professor Kimmo Eriksson,

Professor Anatoliy Malyarenko,

Samtliga i organisationskommittén kan kontaktas med förslag för seminarier.