FUSION (Featured Europa och Sydasien mobilitetsnätverk)

Projektnamn: FUSION (Featured Europa och Sydasien mobilitetsnätverk)

Huvudfinansiär: European commission, Erasmus Mundus Programme 

Samverkande/samproducerande partners: 9 EU-baserade universitet och 11 universitet i Asien, ta del av samtliga här.

Projektledare: Sergei Silvestrov , Professor i matematik/tillämpad matematik är projektledare och koordinator för MDH:s del av FUSION-projektet. 

Startdatum för projektet: 2013-07-15 

Anslag i SEK: € 3.049.875 (EURO) = ca 30.498.750 SEK för det totala FUSION projektet.

Beskrivning av projektet

FUSION (Featured eUrope and South asIa mObility Network) är ett Europeiska kommissionen finansierat Erasmus Mundus-projekt, som samordnas av Bournemouth University, UK. Projektets partners är 9 universitet i Europa och 11 universitet i Asien.

Mälardalens högskola är den svenska noden som koordineras av forskningsmiljö MAM Matematik och tillämpad matematik, och MAM vetenskaplig ledare Professor Sergei Silvestrov är MDH nodens koordinatör. FUSION projekt syftar till att främja partnerskap av asiatiska länder (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, Kina, Indien och Thailand) med europeiska länder (Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Portugal, Sverige och Storbritannien) och att förstärka de befintliga samarbeten utvecklats genom de tidigare EU-finansierade projekten. Huvudsyftet med konsortiet är att öka kapaciteten för internationellt samarbete genom att underlätta utbytte av människor, know-how, kultur och bästa praxis att utbilda nästa generation av forskare och lärare. 

Mer information om FUSION projektet finns på projektets webbplats http://fusion-edu.eu/FUSION/

The Erasmus Mundus project FUSION huvudkoordinering sker på Bournemouth University,  Storbrittanien.