Dyslexi, lärande och undervisning i högre utbildning

Projektet, som finansieras av Vetenskapsrådet, syftar till att 1) undersöka lärandestrategier, svårigheter och behov av stöd hos studenter med dyslexi 2) beskriva läsning och läsrelaterade förmågor hos studenter med dyslexi samt att 3) beskriva universitetslärares attityder till studenter med dyslexi.

Vi har fokuserat lärarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen vid Umeå universitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle och använt oss av test, intervjuer och frågeformulär. 50 studenter och 42 universitets lärare och studievägledare har deltagit.

Projektet presenterades vid Vetenskapsrådet resultatdialog i Stockholm den 11 november 2013 och kommer att presenteras vid ett seminarium på Mälardalens högskola den 4 december.