DIMuL - Doing Identity in and through Multilingual Literacy Practices

The focus of the research project DIMuL (Doing Identity in and through the Multilingual Literacy Practices) are young people's language, literary thinking and learning - with particular interest in the so-called identity work.

En av projektets centrala utgångspunkter är avsaknaden av empiriskt grundad kunskap i förhållande till flera frågor kring två- och flerspråkiga ungdomars språkande och skriftspråksutveckling i ett globalt, europeiskt och svenskt perspektiv. DIMuL:s teoretiska utgångspunkter innefattar sociokulturell och
poststrukturalistisk teori.
Projektet knyter även an till forskningsfält som fokuserat kommunikation och identitetsfrågor i ett bredare perspektiv. Vidare har projektet en etnografisk ansats och det tar avstamp i bl.a. New Literacy Studies (NLS). Annaliina Gynne skriver sitt avhandlingsarbete inom ramen för DIMuL.
Projektet pågår under 2009–2015 och dess medlemmar
är:
1) Annaliina Gynne, doktorand i didaktik mot nationella minoriteter vid UKK/Mälardalens högskola samt forskarskolan LIMCUL;
2) Marja-Terttu Tryggvason, docent i pedagogik vid UKK/Mälardalens högskola;
3) Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik/didaktik vid Akademin HumUS/Örebrouniversitet samt Habiliteringens Forskningscentrum, Universitetssjukhuset i Örebro;
4) Jarmo Lainio, professor i finska vid Institutionen för Baltiska språk, Finska och Tyska vid Stockholms universitet samt UKK/Mälardalens högskola.