DIMuL - Doing Identity in and through Multilingual Literacy Practices

Fokus för forskningsprojektet DIMuL (Doing Identity in and through Multilingual Literacy Practices) är unga människors språkande, litteraciteter/skriftspråkande och lärande – med särskilt intresse för s.k. identitetsarbete.

En av projektets centrala utgångspunkter är avsaknaden av empiriskt grundad kunskap i förhållande till flera frågor kring två- och flerspråkiga ungdomars språkande och skriftspråksutveckling i ett globalt, europeiskt och svenskt perspektiv. DIMuL:s teoretiska utgångspunkter innefattar sociokulturell och
poststrukturalistisk teori.
Projektet knyter även an till forskningsfält som fokuserat kommunikation och identitetsfrågor i ett bredare perspektiv. Vidare har projektet en etnografisk ansats och det tar avstamp i bl.a. New Literacy Studies (NLS). Annaliina Gynne skriver sitt avhandlingsarbete inom ramen för DIMuL.
Projektet pågår under 2009–2015 och dess medlemmar
är:
1) Annaliina Gynne, doktorand i didaktik mot nationella minoriteter vid UKK/Mälardalens högskola samt forskarskolan LIMCUL;
2) Marja-Terttu Tryggvason, docent i pedagogik vid UKK/Mälardalens högskola;
3) Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik/didaktik vid Akademin HumUS/Örebro universitet samt Habiliteringens Forskningscentrum, Universitetssjukhuset i Örebro;
4) Jarmo Lainio, professor i finska vid Institutionen för Baltiska språk, Finska och Tyska vid Stockholms universitet samt UKK/Mälardalens högskola.