Avslutade projekt utbildningsvetenskap

 

Avslutade projekt i utbildningsvetenskap

Visar 18 artiklar
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
Nationella prov i biologi, fysik och kemi MNT Per Sund Vetenskapsrådet
100 års diskursmarkörer Sold Eva Sundgren MDH
Nature and depictions of nature in German Travel Writing Sold Thorsten Päplow MDH
Communicative patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish Sold Marie Nelson Vetenskapsrådet
DIMuL Sold Annaliina Gynne Vetenskapsrådet
Det extroverta jaget Sold Ingemar Haag, Dan Landmark Vetenskapsrådet
Det mänskligas natur: posthumanistiska perspektiv i skandinaviska samtidsromaner Sold Marie Öhman Vetenskapsrådet
Djurs och naturs beteende och funktion i amerikansk litterär naturalism Sold Karin Molander Danielsson MDH
Dyslexi, lärande och undervisning i högre utbildning Sold Karin Taube Vetenskapsrådet
Elevers skrivande i naturvetenskap Sold Birgitta Norberg Brorsson EU
English as a Foreign Language for Young Learners in Sweden Sold Karin Molander Danielsson, Thorsten Schröter MDH
I dialog med naturen – Sara Kirsch Sold Sture Packalén MDH
ISL – Interaktion i Skriva sig till läsning Sold Håkan Landqvist Länsstyrelsen Västmanland
Implementering av utbildning för hållbar utveckling MNT Per Sund Vetenskapsrådet
Omsorg och exploatering Sold Magnus Jansson Länsstyrelsen Västmanland
Pedagogies of Educational Transitions POET Professor Anders Garplein EU
Sammanhang och samarbete MNT Peter Gustafsson Vetenskapsrådet
Äldres berättande Sold Eva Sundgren MDH