MDH Living Lab – metoder för samverkan

MDH Living Lab är en arena som stärker den samverkansmiljön vid Mälardalens högskola (MDH) och består av ett antal forum där företag och offentlig sektor kan inkludera användaren i test av produkter och tjänster. Användare finns med under hela utvecklingsprocessen, från idé till marknad. Genom samproduktion skapas möjligheter till ökad effektivitet, kreativitet och innovationsförmåga.

MDH Living Lab@IPR verkar för ett triangulärt förhållande mellan högskolan, företag i regionen och det omgivande samhället. Grundtanken med MDH Living Lab@IPR  är att utveckla metoder för att öka förutsättningarna för samverkan med det omgivande samhället, såväl privat som offentlig sektor. I tvärvetenskapliga projekt (ingenjörer, samhällsvetare, humanister och konstnärer) genomför Living Lab projekt inom forskning och utbildning, som involverar användare i olika stadier av en design och/eller innovationsprocess. Användare är för MDH Living Lab@IPR  inte i första hand slutanvändare utan medarbetare inom olika organisationer. I Living Lab projekt definierar vi problemet tillsammans med användare i en organisation, för att därefter utforska, experimentera och utvärdera tillsammans. Detta sker i iterativa processer och inte sekventiellt.

Medlem i European Network of Living Labs

2018 accepterades MDH Living Lab@IPR som medlem av European Network of Living Lab (ENoLL), vilket innebär att MDH har tillgång till och möjlighet att samarbeta med living lab i stora delar av Europa, USA och Indien. ENoLLs medlemmar verkar inom en rad olika sektorer som hälsa och välfärd, smarta städer, kultur och kreativitet, energi, social inkludering och utbildning. Flera av dessa områden överensstämmer med de områden som intresserar MDH Living Lab@IPR. Ett medlemskap i ENoLL ger MDH Living Lab@IPR möjlighet att tillsammans med andra living lab, söka EU-medel men även få visst inflytande över hur utlysningar inom EU ska utformas.

MDH Living Lab förenar akademi, näringsliv och samhälle

Ambitionen är att verka för dynamiska möten mellan studenter, forskare, lärare och representanter från näringsliv och omgivande samhälle som leder till ny kunskap för både lärosätet och externa intressenter. För att förverkliga denna ambition fokuserar vi på att tillsammans med externa parter förfina metoder, inom forsknings- och studentprojekt, för att kunna stödja och utveckla processer för samverkan.

MDH Living Lab@IPR handlar om att hitta och bygga på synergier mellan kulturella, ekonomiska, ekologiska och sociala dimensioner av hållbarheten. Genom MDH Living Lab@IPR kan vi dels bidra till att studenter och forskare får ökad närhet till det omgivande samhället och dess aktörer i form av företag och entreprenörer, dels till att desamma får närhet till aktuell forskning och utbildning.

MDH Living Lab@IPR har som vision att bidra till ett hållbart samhälle utifrån ett holistiskt perspektiv, där forskare och lärare från teknikområdet, humaniora, samhällsvetenskap och konst bidrar till kunskapsutveckling.

MDH Living Lab@IPR har strategiska samverkansparter såsom ABB AB, Bombardier Transportation, Volvo Group, MITC, Automation Region och Robotdalen, samt  samverkansavtal med kommuner och samarbetar omfattande med museer och olika typer av lokala och nationella myndigheter.

MDH Living Lab@IPR inkluderar: 

 • Fab Lab
  Prototyp- och materiallabb för 3D-utskrifter samt trä- och metallverkstad.
 • Mälardalen User Experience Lab (mUX)
  Digitala samverkansytor och undersökningsrum med utrustning för inspelning och ögonrörelsestudier. 
 • Innovation Gym
  Yta som inbjuder till kreativa workshoppar. 
 • Volvo Manufacturing Innovation Lab
  Robotik-, tillverknings- och metodlabb för tillverkningsindustri