DeVip

Den övergripande visionen för detta forskningsprojekt är att stärka industrin när det gäller innovation och produktutveckling genom att integrera nya och förbättrade design- och visualiseringsmetoder och modeller.

Projektet handlar om resurser och metoder för industrin i områden med organisatoriska förhållanden, produktutveckling och utvecklingsprocesser. Projektet kommer att underlätta beslutsfattandet och stärka branschen när det gäller deras innovation och produktutveckling kapacitet förverkligande.

Det huvudsakliga syftet med DeVip är att utveckla design- och visualiseringsmetoder som ska användas i innovation- och produktutvecklingsprocesser inom industrin. DeVip fokuserar på tre specifika forskningsområden i tre arbetspaket, med olika delmål och frågeställningar som rör metoder för konstruktion och visualisering av designprocessen:

• Visualiseringsmetoder inom innovation och produktframtagningsprocessen.
• Utforska vilka metoder möjliggör en bättre sökning efter hur tekniken kan överföras till nya områden av tillämpningar, från ett innovations och designperspektiv.
• Visuell och rumslig design för inspiration i innovation och produktframtagningsprocessen.

Publikationer inom projektet hittar du här

Styrelsen består av

• Banny Banerjee, professor, Stanford University, D-School, Palo Alto CA, USA
• José Colucci, PhD and industrial designer, IDEO Cambridge MA, USA
• Robin Edman, industrial designer and CEO of Swedish Industrial Design Foundation (SVID), Sweden
• Gabriela Goldschmidt, professor Israel Institute of Technology, Israel
• James, M. Utterback, professor at MIT Cambridge MA, USA
• Uday Salunkhe, professor and director at Welingkar Institute of Management Research & Development, Mumbai and Bangalore, India
• Roberto Verganti, professor, Politecnico di Milano, Italy

För mer information kontakta gärna

• Jan Brandt, 016-15 36 42, jan.brandt@mdh.se
• Sten Ekman, 016-15 36 35, sten.ekman@mdh.se
• Yvonne Eriksson, 016-15 36 99, yvonne.eriksson@mdh.se
• Mats Jackson, 016-15 32 14, mats.jackson@mdh.se
• Ragnar Tengstrand, 016-15 51 91, ragnar.tengstrand@mdh.se