Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner. Forskningen rankas internationellt bland de bästa i världen och forskarna här jobbar för att sätta standarden för framtidens inbyggda system.

Våra forskare jobbar nära industrin och är ledande inom forskning inom inbyggda system. Målsättningen är att tillhandahålla forskningsexcellens som gör det möjligt för industrin att ta tillvara de möjligheter som erbjuds av programmerbara produkter. Vår forskning skapar teknologi som gör det möjligt för datorer att fungera i den riktiga världen. 

Sex områden i fokus

Forskningen bedrivs inom följande områden:

  • Real-time systems
  • Software engineering
  • Dependable systems
  • Verification and validation
  • Sensor systems and health
  • Robotics and avionics

Dessutom bedrivs forskning inom trådlös kommunikation och artificiell intelligens.

Läs mer om forskningen inom Inbyggda system här. 

Forskningsprofiler

Inom inbyggda system finns två forskningsprofiler med stöd från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling):

Dependable platforms for autonomous systems and control (DPAC)

Embedded sensor systems for health (ESS-H)

 

Vad är egentligen en forskningsprofil?

En forskningsprofil är en långsiktig strategisk satsning som engagerar forskare från flera kompetensområden. MDH:s forskningsprofiler sker i samverkan med näringslivet, vilket betyder att representanter från de involverade företagen arbetar sida vid sida med forskarna i profilen. Syftet är att utnyttja varandras kompetenser och därmed nå ett bättre resultat.

 

Forskarutbildning

Förutom traditionell forskarutbildning inom ämnena datavetenskap och elektronik, bedrivs två företagsforskarskolor inom inbyggda system i samverkans med ett antal industriföretag. Företagsforskarskolorna ger medarbetare på företagen möjligheten att vidareutbilda sig till forskare och disputera.

ITS EASY är en företagsforskarskola inom datavetenskap och mjukvaruteknik där åtta företag medverkar. Den finansieras av KK-stiftelsen. 

ITS ESS-H är en företagsforskarskola inom inbyggda sensorsystem för hälsa som finansieras av KK-stiftelsen.  

 

Högsta betyg för Inbyggda system

Enligt forskningsutvärderingen MER14 fick IDT:s forskning inom området inbyggda system betyget excellent.

Panelen ansåg att det finns en stark samproduktion mellan akademins forskning och näringslivet. Bland annat står det i rapporten att ”IS-gruppen har en utmärkt ställning beträffande samarbete med industriella partners. Baserat på ett långsiktigt, strategiskt samarbete med stora aktörer som ABB och Volvo, driver gruppen många nationella och internationella samarbetsprojekt”.

Representanter från ovanstående företag uttryckte även att ”MDH är nummer ett i Sverige när det kommer till att hitta en akademisk partner inom området inbyggda system.”