Statsvetenskap

Forskare i statsvetenskap studerar hur industriell förnyelse hanteras av det politiska systemet. Detta inkluderar relationen mellan staten och särintressen såsom organisationer som företräder privata företag och fackliga organisationer. Framför allt har processer rörande avbolagisering i Sverige samt det politiska beslutsfattandet under ekonomiska kriser i Sverige studerats. Dessa studier har belysts av teorin om korporativism såväl som olika teorier om beslutsfattandet, dvs. rationella val och soptunnemodellen av organisatoriskt beslutsfattande.

 
Statsvetarna har också studerat genomförandet på lokal nivå av offentlig politik som syftar till industriell förnyelse. Olika studier har genomförts empiriskt inom ramen för en hållbar utveckling av städer i Sveriges kommuner. Som teoretisk grund har dessa studier använt sig av forskarinriktningen Institutional Analysis and Development, IAD (institutionell analys och utveckling).

Forskare och lärare

Axberg

Mikael

Lektor

 

Fell

Terence

Lektor

Publikationer i DiVA

Johansson

Joakim

Lektor

Publikationer i DiVA