Projektorganisation – organisering av projekt

 

Detta är en samling av forskningsprojekt som alla syftar till att utveckla kunskap om projekt som arbetsform och som organiseringsform.

Bakgrund

Att organisera aktiviteter i projekt är en form av organisering som har blivit allt mer populär och som är vanlig i många sammanhang i dag. Forskare föreslår att den här ”projektifieringstrenden” kan förklaras genom att det finns en föreställning att projektet är flexibelt, effektivt och resultatorienterat.

Projektet som fenomen har emellertid inte teoretiserats i särskilt stor omfattning. De försök som finns är spridda och osammanhängande. Därtill utgår forskningen om projekt fortfarande i stor utsträckning från teorin om den temporära organisationen som utvecklades i mitten av 1990-talet av skandinaviska forskare, och som bygger på idén att projekt är annorlunda jämfört med andra organiseringsformer.

Projektens inriktningar

Detta är ett forskningsprogram som rymmer flera projekt som alla syftar till att utveckla kunskap om projekt som arbetsform och som organiseringsform. Forskningsprojekten inkluderar

  • projektifieringen av akademiskt arbete (Angelina Sundström och Anette Hallin)
  • ansvarsfördelning i projekt (Eva Maaninen-Olsson och Anette Hallin)
  • kunskap och lärande i och mellan projekt (Eva Maaninen-Olsson)
  • projektet som temporär organiseringsform (Anette Hallin)
  • ledarskap i projekt, projekt och processontologi (Lucia Crevani och Anette Hallin).