Pågående projekt inom Industriell ekonomi och organisation

Visar 16 projekt
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
After method in organization studies - workshop om forskningsmetod Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Anette Hallin, Lucia Crevani 2017 EST/MDH
Digitaliserad management – vad kan vi lära av England och Sverige? Ekonomiska vetenskap – NMP-gruppen Anette Hallin, Lucia Crevani FORTE
Digitaliserat arbete och organisering Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Lucia Crevani, Anette Hallin Vinnova
Digitaliserat arbete – digitaliserad management Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Anette Hallin, Lucia Crevani FORTE, Vinnova, Jernkontoret
Economic growth, energy use and the environment Nationalekonomi
Humankapital och innovationer Clas Eriksson, Johan Lindén, Christos Papahristodoulou Clas Eriksson MDH
Kompetens 4.0: att sätta forskningsbaserad kunskap i arbete för ökad digitalisering Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Marie Mörndal Vinnova
Ledarskap som sociala interaktionsprocesser Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Lucia Crevani Vinnova, Handelsbankens forskningsstiftelser
Nyanlända barn och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling HVV/Mehrdad Darvishpour Samhällskontraktet
Organising technology-based processes with and for older people Economic Sciences – NMP group Lucia Crevani
Projektorganisation – organisering av projekt Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Vetenskapsrådet, Vafabmiljö och Samhällskontraktet
SInS – Att utveckla förmågan att driva social innovation genom teknik i samverkan Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Lucia Crevani, Michela Cozza Vinnova
Samverkansprojektet: Hur löser samhällets aktörer aktuella problem? Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Magnus Hoppe Samhällskontraktet
Situationsanpassad projektledning Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Anette Hallin Wallander-stiftelsen
Skapandet av den hållbara staden – fallet Norra Djurgårdsstaden Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Tina Karrbom Gustavsson, KTH Wallander-stiftelsen
Äkta svenskt: en intersektionell analys av entreprenörskapspraktik Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Lucia Crevani Vetenskapsrådet