NMP – nya managementpraktiker

Den näst största gruppen i forskningsområdet IEO består av forskare som fokuserar på nya managementpraktiker, det vill säga nya former, processer, handlingsmönster och idéer genom vilka management görs i organisationer, och omkring, i dag.

Gruppen, som har sin bas i de klassiska organisations- och ledarskapsteorierna, intresserar sig för aktuella former av ledarskap, entreprenörskap, temporära organisationer, beslutsfattande, organisatoriskt lärande och för organiserandes performativa karaktär, t ex vad gäller organiseringen av städer. Ett intresse finns också för metodfrågor och för den företagsekonomiska disciplinen som sådan.

Gruppens forskning sker utifrån en processuell förståelse av verkligheten vilket innebär att fokus ligger på hur olika managementpraktiker kan förstås som sociala och relationella fenomen. Gruppen anlägger också ett kritiskt teoretiskt perspektiv för att visa på etiska dimensioner av olika managementpraktiker. Det övergripande syftet med gruppens arbete är att förnya managementpraktiken genom samproducerande, kritiska och tolkande ansatser.

NMP-gruppen har flera pågående samarbeten, med andra universitet (nationellt och internationellt) såväl som med företag och offentliga organisationer, främst i Mälardalen. 

Forskare och lärare

Andersson Christoffer Doktorand  
Crevani Lucia Docent Publikationer i DiVA
Cozza Michela Universitetslektor Publikationer i DiVA
Grinbergs Johan Universitetslektor  
Hallin Anette Docent Publikationer i DiVA
Hoppe Magnus Docent Publikationer i DiVA
Höglund Linda Universitetslektor  
Ivory Chris Gästprofessor  
Jeanson Fredrik Universitetsadjunkt  
Lindell Eva Universitetslektor Publikationer i DiVA
Linderström Magnus Universitetslektor  
Mörndal Marie Adjunkt Publikationer i DiVA
Regnö  Klara Universitetslektor Publikationer i DiVA
Sundström Angelina Universitetslektor  
Söderbaum Peter Professor emeritus Publikationer i DiVA
Uhlin Anna Doktorand  
Åberg Michelle Doktorand Kandidatuppsats , magisteruppsats

Gruppens forskningsteman

 

Pågående forskningsprojekt

 

Följande 8 projekt pågår inom NMP-gruppen
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
After method in organization studies - workshop om forskningsmetod Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Anette Hallin, Lucia Crevani 2017 EST/MDH
Digitaliserad management – vad kan vi lära av England och Sverige? Ekonomiska vetenskap – NMP-gruppen Anette Hallin, Lucia Crevani FORTE
Digitaliserat arbete och organisering Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Lucia Crevani, Anette Hallin Vinnova
Ledarskap som sociala interaktionsprocesser Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Lucia Crevani Vinnova, Handelsbankens forskningsstiftelser
SInS – Att utveckla förmågan att driva social innovation genom teknik i samverkan Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Lucia Crevani, Michela Cozza Vinnova
Situationsanpassad projektledning Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Anette Hallin Wallander-stiftelsen
Skapandet av den hållbara staden – fallet Norra Djurgårdsstaden Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Tina Karrbom Gustavsson, KTH Wallander-stiftelsen
Äkta svenskt: en intersektionell analys av entreprenörskapspraktik Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Lucia Crevani Vetenskapsrådet