Nationalekonomi

Forskare i nationalekonomi, som kommer från olika bakgrunder inom mikroekonomi, har valt att fokusera på energi- och miljöekonomi, vilket innebär att de samarbetar med ingenjörer vid Future Energy-gruppen vid vår akademi EST. Denna forskning har hittills varit mest teoretisk men går nu in i en mer empirisk riktning. Syftet är att undersöka sambandet mellan ekonomisk tillväxt, energianvändning och miljösituationen. Gruppen har för avsikt att lägga särskild tonvikt på betydelsen av den tekniska utvecklingen av både energieffektiviteten och rengöring av tillverkningsprocessen. De planerar också att undersöka några möjliga framtidsscenarier för intäkter, tekniska förändringar, energianvändning och miljösituationen. Slutligen förväntar sig gruppen att kunna rekommendera några politiska åtgärder för att korrigera eventuella marknadsmisslyckanden som kan kopplas till FoU, energianvändning och utsläpp.


Forskare och lärare

 

Bohlin

Lars  Lektor

 

Publikationer i DiVA

Eriksson

Clas  Professor

 

Publikationer i DiVA

Hedberg

Ask  Adjunkt

 

Publikationer i DiVA

Lindén

Johan  Lektor

 

Publikationer i DiVA

Papahristodoulou

Christos Lektor

 

Publikationer i DiVA