Doctoral education programme

The research subject Industrial Economics and Organisation (IEO) covers all organisational and economic conditions that concern industrial activities, in particular those that involve technology and technological expertise being realised industrially by manufacturing and service-producing organisations in both the public and private sectors. The subject is thus a broad one and has historically been one of the basic subjects at faculties of technology.

Many of our doctoral students are and have been associated to the Swedish Research School of Management and Information Technology.

Director of IEO studies: Anette Hallin

IEO doctoral students

Andersson Christoffer Doctoral Student  
Barklöf Klas Industrial Doctoral Student  
Gillmore Edward Doctoral Student Publications in DiVA
Haglund Lennart Lecturer/Doctoral Student Publications in DiVA
Jeanson Fredrik Doctoral Student Publications in DiVA
Kremel Anna Industrial Doctoral Student Publications in DiVA
Larsson Toon Lecturer/Doctoral Student Publications in DiVA
Saeed Abdelhakim Industrial Doctoral Student  
Memar Nousham Doctoral Student  
Uhlin Anna Doctoral Student  

Doctoral theses

Sundström, Angelina (2015). Old Swedish Business in New International Clothes:
A Case study on the Management of Strategic Resources in Foreign-Acquired Swedish R&D Firms. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 186.
http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:850697 http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:850697

Andersson, Mona (2014). Välfärdssektorn, en arena för makt och motstånd: Studier av sjukvård och hemtjänst. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 159. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:713761

Grinbergs, Johan (2014). Pratnerskap - Ett sätt att organisera regional tillväxt: Perspektiv på regional utveckling som fenomen och en analys av ett tillväxtprogram. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 158. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:714682

Eklinder-Frick, Jens (2014). Sowing Seeds for Innovation: The Impact of Social Capital in Regional Strategic Networks. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 155, and MIT Doctoral Thesis No. 65. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:704962

Vaigur, Peter (2014). Samarbete mellan individualister: reklamproduktion i prat och praktik. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. nr 151. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:689833

Osmonalieva, Zarina (2013). Factors Determining Exploitation of Innovative Venture Ideas: A Study of Nascent Entrepreneurs in an Advisory System. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 145, and MIT Doctoral Thesis No. 61. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=18&pid=diva2:663452

Netz, Joakim (2013). Diffusa spänningar eller spännande tillväxt. Företagsledning i tider av snabb förändring. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 135, and MIT Doctoral Thesis No. 46. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=17&pid=diva2:573954

Erixon, Cecilia (2012). Information System Providers and Business Relationships: A Study on the Impact of Connections. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 126, and MIT Doctoral Thesis No. 40. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=16&pid=diva2:523537

Stenmark, Lina (2012). Den regionala utvecklingens logik i policy och praktik. En fallstudie av den regionalpolitiska interventionen Resurscentra för kvinnor. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 120. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=15&pid=diva2:509096

Selegård, Peter (2011). Tillväxtbilder, regionala intentioner samt entreprenörers orsaksförklaringar av tillväxt – En penroseisk syn på regional tillväxt. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 115. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:452088

Börjeson, Love (2011). Förtroendets organisationsmetod – samarbete, svek och dilemman. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 110. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=13&pid=diva2:446425

Backlund-Björke, Andreas (2011). Waves of Fashion - The Consuming Production of Management Control. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 104. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=11&pid=diva2:434808

Karlsudd, Peter (2011). Support for Learning. Possibilities and Obstacles in Learning Applications. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 101, and MIT Doctoral Thesis No. 34. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=10&pid=diva2:415583

Sjöblom, Arne (2010). Hälsobokslut! En drivkraft för förändrad verksamhetsstyrning? En longitudinell studie av tre kommuners försök att minska sjukfrånvaron genom användningen av verksamhetsstyrningsmodeller. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 87. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=9&pid=diva2:331886

Verma, Sanjay (2010). New Product Newness and Benefits: A Study of Software Products from the Firms’ Perspective. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 81, and MIT Doctoral Thesis No. 28. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=6&pid=diva2:289120

Henningsson, Johan (2008). Fund Managers as Cultured Observers. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 69. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=5&pid=diva2:114109

Tilling, Karina (2008). Att styra hållbar utveckling: Om miljöledning och dess översättningar i statsförvaltningen. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 66. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=4&pid=diva2:37850

Alshaibi, Alsedieg (2008). Business Relationships Between Local Firms and MNCs in a less Developing Country: The Case of Libyan Firms. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 64. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:299983

Dahlin, Maria (2008). Tro, hopp och IT: Stora och små berättelser från ett förändringsprojekt. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 56. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:121091

Peter Dahlin (2007). Turbulence in Business Networks: A Longitudinal Study of Mergers, Acquisitions and Bankruptcies Involving Swedish IT-companies. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 53. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=23&pid=diva2:120934

Annika Granebring (2007). Service-oriented Architecture: An Innovation Process Perspective. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 51. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=26&pid=diva2:120950

Leif Linnskog (2007). Technological Change in an International Industrial System. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 47. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=27&pid=diva2:120704

Björn Abelli (2007). On Stage!: Playwriting, Directing and Enacting the Informing Processes. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 46. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=30&pid=diva2:120717

Maria Mårtensson (2007). Drömmar om något bättre: Om managementmodeller, mätningar och människor. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 41. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=28&pid=diva2:120615

Karin Berglund (2007). Jakten på Entreprenörer: Om öppningar och låsningar i entreprenörskapsdiskursen. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 39. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=29&pid=diva2:120598

Peter Ekman (2006). Enterprise Systems & Business Relationships: The Utilization of IT in the Business with Customers and Suppliers. 29. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=24&pid=diva2:120514

Cecilia Lindh (2006). Business Relationships and Integration of Information Technology. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 28. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=32&pid=diva2:120516

Jim Andersén (2005). Strategiska resurser och långvarig lönsamhet: En resursbaserad modell för varaktiga konkurrensfördelar i små tillverkningsföretag. Mälardalen University Press, Doctoral Dissertation No. 11. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=33&pid=diva2:120992

Licentiate theses

Hadjikhani, Annoch (2013). Expectations in the internationalization process – The case of two Swedish banks’ foreign activities 1995-2010. Västerås: Mälardalen University Press Licentiate Theses No. 169, and MIT Licentiate Thesis No. 41. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=22&pid=diva2:623107

Eklinder-Frick, Jens (2011). Building Bridges and Breaking Bonds: Aspects of Social Capital in a Regional Strategic Network. Västerås: Mälardalen University Press Licentiate Theses No. 139, and MIT Licentiate Thesis No. 38. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=21&pid=diva2:420232

Mörndal, Maria (2009). Hallå! Jag känner mig ensam här! En studie om studieovana studenters interaktion på ett webbaserat diskussionsforum. Västerås: Mälardalen University Press Licentiate Theses No. 113, and MIT Licentiate Thesis No. 33. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=20&pid=diva2:273010

Boman, Anna (2008). Ekonomisk tillväxtmotor: Mälardalsrådets konstruktion av regional utveckling. Västerås: Mälardalen University Press Licentiate Theses No. 80. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:121041

Andersson, Mona (2006). Botvids väg till rätt vård: Planering av ett interorganisatoriskt vårdkedjeprojekt. Västerås: Mälardalen University Press Licentiate Theses No. 64. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:120512

Sanjay Verma (2005). Product's Newness and Benefits to the Firm: A Qualitative Study from the Perspective of Firms Developing and Marketing Computer Software Products. Västerås: Mälardalen University Press Licentiate Theses No. 54. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=31&pid=diva2:120481

Annika Granebring (2005). ERP Migration Structure: an Innovation Process Perspective. Västerås: Mälardalen University Press Licentiate Theses No. 50. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=26&pid=diva2:121446

Peter Dahlin (2005). Structural Change of Business Networks: Developing a Structuration Technique. Västerås: Mälardalen University Press Licentiate Theses No. 49. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=23&pid=diva2:120478  

Peter Ekman (2005). Affärssystem och affärsrelationer: En fallstudie av en leverantörs användning av affärssystem i interaktion med sina kunder. Västerås: Mälardalen University Press Licentiate Theses No. 25. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=25&pid=diva2:120532

Björn Abelli (2004). Theatre Production: A System Development Process. Västerås: Mälardalen University Press Licentiate Theses No. 30. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=30&pid=diva2:120468

Doctoral Student