Digitaliserat arbete – digitaliserad management

 

 

Ingenjörer, konsulter, journalister och politiker är alla överens om att ytterligare en industriell revolution är på väg. Smartare mjukvara, skickligare robotar och möjligheten att lagra, överföra och dela enorma mängder data sägs ha möjligheten att förändra alla möjliga lika slags organisatoriska processer. Den här utvecklingen, ibland kallad ”digitalisering” eller ”Industri 4.0” involverar ”Internet of Things” och möjliggörs bland annat av utvecklingen av nästa generations mobilnät, 5G. Man tror att utvecklingen kommer att leda till uppemot intäkter i miljardklassen för europeiska företag i framtiden och utvecklingen väcker en hel mängd nya frågor för politiker, organisationer, chefer och anställda, bland annat för att den påverar hur affärer görs och hur organisationer relaterar till varandra.

Det är också uppenbart att digitaliseringen kommer att ha en fundamental betydelse på individider och organisationer, på flera olika sätt. Med digitaliseringen kommer nya färdigheter och roller, kanske även professioner, att utvecklas – men andra färdigheter kommer också att försvinna och inte längre behövas. Med digitaliseringen kommer information att kunna göras tillgänglig för fler i organisationer, t.ex. genom användnignen av sociala medier och delningsplattformar, och chefer kommer inte längre att ha en fördel genom att ha mer information – men desinformation kan också komma att bli ett problem och utvecklingen ställer nya krav på ett förändrat ledarskap. Med digitaliseringen kan individer övervakas och en mängd information om mänskligt beteende kan samlas i optimerings – och effektiviseringssyfte – men detta väcker frågor om personlig integritet. Och, slutligen, med digitalisering kommer nya möjligheter att finnas för att tillgängliggöra och öka upplevelser av olika slag – men alla kanske inte kommer att kunna dra nytta av detta, vilket kan leda till ökade klyftor.

Det är uppenbart att digitalisering är en komplex och mångfacetterad process som inte bara handlar om utvecklingen och implementeringen av ny teknik. Digitaliseringen och dess fördelar kommer att bero på hur tekniken används och ”görs” i vardagen, såväl som vilka strategiska beslut som fattas om den.  

Denna typ av processer är i fokus för flera projekt som leds av forskare i NMP-gruppen, t.ex. Digitaliserad management och Digitaliserat arbete och organisering (DAO).

Pågående projekt

 

Visar 3 projekt
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
Digitaliserad management – vad kan vi lära av England och Sverige? Ekonomiska vetenskap – NMP-gruppen Anette Hallin, Lucia Crevani FORTE
Digitaliserat arbete och organisering Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Lucia Crevani, Anette Hallin Vinnova
Kompetens 4.0: att sätta forskningsbaserad kunskap i arbete för ökad digitalisering Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Marie Mörndal Vinnova