Avslutade projekt inom Industriell ekonomi och organisation

Visar 12 projekt
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
Accounting for intangible resources and assets (IRA) Economic Sciences - Accounting Stefan Schiller Jan Wallanders and Tom Hedelius Foundation, Tore Browaldhs Foundation
Computer software development in industrial networks Economic Sciences - Accounting Esbjörn Segelod Swedish Research School of Management and Information Technology
Coordinating the Global Firm Ekonomiska vetenskaper - Marknadsföring Peter Ekman Handelsbankens forskningsstiftelser
Effects of regional innovation systems in new corporate survival, profitability and growth Economic Sciences - Accounting Esbjörn Segelod Jan Wallanders and Tom Hedelius Foundation, Tore Browaldhs Foundation
Events after the reporting period Economic Sciences - Accounting Stefan Schiller (at MDH) Ragnar Söderberg’s Foundation
Forecasting biases and their consequences for the assessment of investments Economic Sciences - Accounting Esbjörn Segelod Ragnar Söderberg’s Foundation
Framtidens arbetsmarknad Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Eva Lindell Samhällskontraktet, Hållbar samhällsutveckling (HSU)
Pengarna eller livet - företagsekonomistudenten i text och tal IEO Eva Lindell fakultetsmedel
Grön e-tjänsteutvecklingsmodell för fastighetsbranschen Ekonomiska vetenskaper - Marknadsföring Peter Ekman Energimyndigheten
Positionsanalys vid utformning av beslutsunderlag för hållbar utveckling Ekonomiska vetenskaper - Organisation Peter Söderbaum
Samverkansprojektet: Hur löser samhällets aktörer aktuella problem? Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Magnus Hoppe Samhällskontraktet
Stadsbilder – den kollaborativa ”brandingen” av en stad Ekonomiska vetenskaper - Organisation Anette Hallin, Peter Dobers Wallander-stiftelsen