Industriell ekonomi och organisation

Vår forskning, med ekonomivetenskap som utgångspunkt, har fokus på industriell förnyelse för näringsliv och handel. Vi forskar inom marknadsföring, nationalekonomi, statsvetenskap, organisation och ledarskap. Med den här forskningen vill vi bidra till att Sverige ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft som en innovativ och expansiv industrination.

Den pågående globaliseringen påverkar vårt samhälle och väcker många komplexa frågor kring demokrati, jämställdhet och makt. Förändringstakten ställer också höga krav på företags förmågor till snabb omställning för att kunna möta utmaningar och möjligheter som kommer med bl a digitalisering och behov av ny kompetens.

Ekonomivetenskapen sysselsätter 48 forskare och lärare, varav fyra är professorer, och har 1150 helårsstudenter och 15 doktorander. Enheten ansvarar för undervisningen vid MDH inom Redovisning och handelsrätt, Marknadsföring, Organisation, Ekonomi och Statsvetenskap. Forskningsprogram och projekt involverar ofta forskare från två eller flera av dessa forsknings- och undervisningsområden och även forskare från andra universitet i Sverige och utomlands.

Ett forskarutbildningsprogram erbjuds genom forskningsämnet Industriell ekonomi och organisation.

News

  • Du som student, medarbetare eller alumn vid MDH har tillgång till karriärportalen, HigherEd, där det går att söka praktikplats eller jobb utomlands. – En fantastisk möjlighet för alla som vill växa på ett professionellt plan, säger Eva Maaninen-Olsson, utbildningsledare och avdelningschef på MDH.

  • SAFECOMP är namnet på Europas största konferens inom säkerhetskritiska datorsystem med fokus på funktionssäkerhet, tillförlitlighet och cybersäkerhet. EWICS (European Workshop on Industrial Computer Systems) har gett MDH förtroendet att arrangera den 37:e upplagan av konferensen, som i år anordnas i Sverige för första gången.

  • Gabriel Campeanu, som nyligen disputerat i datavetenskap vid MDH, har kommit på en förbättring av en befintlig metod som underlättar utvecklingen av inbyggda system, det vill säga de datorsystem som styr tekniken runtom oss. Genom förbättringen av metoden kan utvecklingen av moderna applikationer, som autonoma fordon, gå snabbare och även förbättra prestandan.