Industriell ekonomi och organisation

Vår forskning, med ekonomivetenskap som utgångspunkt, har fokus på industriell förnyelse för näringsliv och handel. Vi forskar inom marknadsföring, nationalekonomi, statsvetenskap, organisation och ledarskap. Med den här forskningen vill vi bidra till att Sverige ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft som en innovativ och expansiv industrination.

Den pågående globaliseringen påverkar vårt samhälle och väcker många komplexa frågor kring demokrati, jämställdhet och makt. Förändringstakten ställer också höga krav på företags förmågor till snabb omställning för att kunna möta utmaningar och möjligheter som kommer med bl a digitalisering och behov av ny kompetens.

Ekonomivetenskapen sysselsätter 48 forskare och lärare, varav fyra är professorer, och har 1150 helårsstudenter och 15 doktorander. Enheten ansvarar för undervisningen vid MDH inom Redovisning och handelsrätt, Marknadsföring, Organisation, Ekonomi och Statsvetenskap. Forskningsprogram och projekt involverar ofta forskare från två eller flera av dessa forsknings- och undervisningsområden och även forskare från andra universitet i Sverige och utomlands.

Ett forskarutbildningsprogram erbjuds genom forskningsämnet Industriell ekonomi och organisation.

News

  • Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) ska ta fram ett ramverk för utveckling och användning av en ny teknik som kallas Time Sensitive Networking (TSN). Denna teknik gör det möjligt för inbyggda datorer i fordon att kommunicera stora mängder information, som är tidskänslig, med varandra. Genom forskningsprojektet ”DESTINE – Developing Predictable Vehicle Software Utilizing Time Sensitive Networking”, kan framtidens fordon bli säkrare.

  • Andelen svenskar med negativa attityder mot invandring och etnisk mångfald blir större. Forskare har nu analyserat vad attitydförändringen beror på och förklarat varför attityderna skiljer sig mellan olika samhällsgrupper.

  • Hon valde bort musikstudier i New York för kammarmusikprogrammet i Västerås. Rebecca Hellbom har nu, efter sex års sångstudier vid MDH, siktet inställt på en internationell karriär.